Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là gì?

Source: Phòng Thương mại hoa kỳ, Quản trị thương mại quốc tế Vui lòng đọc bản Tiếng Anh tại đây Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (ECI) bảo vệ nhà xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ ra nước ngoài khỏi rủi ro nhà nhập khẩu không thanh toán. Nói cách khác, ECI làm …

Advertisements

Nguyên tắc phân luồng Hải quan

Source: baodautu.vn   Vui lòng đọc bản Tiếng Anh tại đây Theo Tổng cục Hải quan, nguyên tắc phân luồng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá rủi ro. Trên cơ sở đó, hàng hóa được phân luồng dựa trên việc phân nhóm tiêu chí, cụ thể là: Các quy định của pháp …

Các phương thức thanh toán quốc tế

Source: Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Quản trị thương mại quốc tế Vui lòng đọc bản tiếng Anh tại đây. Note: T/T, TTR, CAD, D/P, D/A sẽ được trình bày trong những bài viết tiếp theo. Những phương thức này là những biến thể của các phương thức thanh toán dưới đây. Để thành công …